Activiteiten

okt
23

23 oktober 2016, 10;00 - 11;30

okt
23

23 oktober 2016, 10;00 - 12;00

okt
23

23 oktober 2016, 10;00 - 11;00

okt
23

23 oktober 2016, 12;00 - 13;00

okt
23

23 oktober 2016, 12;00 - 13;00

Uitgelicht

 

Kerkelijk Bureau
Handweg 119
1185 TW Amstelveen
telefoon 020 6413648

 

Aanmelden voor de Nieuwsbrief
 • OPMAAT

  ds. Gert Jan de Bruin

   

  Op zondag 23 oktober is er in de dienst in de Paaskerk meer dan anders aandacht voor het diaconaat. Diaconaat hoort tot het wezen van ons geloof, ons gemeente-zijn.

  Leden van de taakgroep diaconie en oud-diakenen hebben de dienst van Schrift en ...

 • COLUMN

  Jany Steur – van Harten

   

  De afgelopen weken wordt veel gesproken over eenzaamheid. Niet alleen onder jongeren maar nu vooral onder ouderen. Ouderen die na een lang leven waarin ze hard hebben moeten werken, nu niets meer om handen hebben. Ouderen die aan het einde van hun leven zijn ...

OPMAAT

ds. Gert Jan de Bruin

 

Op zondag 23 oktober is er in de dienst in de Paaskerk meer dan anders aandacht voor het diaconaat. Diaconaat hoort tot het wezen van ons geloof, ons gemeente-zijn.

Leden van de taakgroep diaconie en oud-diakenen hebben de dienst van Schrift en Tafel voorbereid en spraken uitvoerig over de Maaltijd zoals we die in de kerk vieren. De tafel spreekt van dienstbaarheid aan mensen in nood. Niet voor niets is de tafel allereerst een zaak van de diakenen.

 

We ontdekten tijdens de voorbereiding hoe veelkleurig onze herinneringen aan de Maaltijd zijn, hoe divers onze ervaringen. Ook de eenheid in die veelkleurigheid als we samen genodigd worden, wat terugkomt in liederen: Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.

 

In de viering is er ook aandacht voor de Voedselbank, die zorgt voor de nodige gedekte tafels in heel wat Amstelveense huishoudens.

 

Gelezen wordt: Lucas 14: 7 t/m 14

 

Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor in de dienst van Schrift en Tafel,

zondag 23 oktober, Paaskerk, 10.00 uur

 

glaskunst van Ann Wolff

COLUMN

Jany Steur – van Harten

 

De afgelopen weken wordt veel gesproken over eenzaamheid. Niet alleen onder jongeren maar nu vooral onder ouderen. Ouderen die na een lang leven waarin ze hard hebben moeten werken, nu niets meer om handen hebben. Ouderen die aan het einde van hun leven zijn gekomen, het verder leven niet meer zien zitten. Hun gezondheid laat het afweten, hun vitaliteit laat hen in de steek. De kinderen hebben een druk leven vol van zorg, werk en andere verplichtingen. Of hebben misschien geen familie (meer). Daarbij komt het gevoel niet meer nodig te zijn. Voor zich uitstarend komen heimwee hoe het vroeger was en mooie herinneringen levendig in hun geest terug.

Velen zijn afhankelijk van de zorg die hen geboden wordt. Elke dag is voor hen hetzelfde. Elke nieuwe dag voelen zij weer als een zware opgave.

 

Enige tijd geleden was het programma van Geer en Goor op de TV. Zij zochten een hobby, niet voor zichzelf maar voor de ouder wordende mensen die alleen zijn. Veelal  waren zij te gast bij mensen die lang alleen wonen en gingen met hen in gesprek op hun eigen wijze zoals zij dat menen te kunnen doen. Belangrijk daarbij is dat Geer en Goor op een of andere manier de mensen wel zover kregen dat de verhalen die soms nooit verteld waren, ineens uitgesproken werden.

Uit deze verhalen werden momenten gezocht of belangrijke gebeurtenissen uit hun leven, waar de twee komieken mee aan de slag gingen. Veel van de ouderen die mee deden aan het programma, werden in eerste instantie uitgenodigd om mee te gaan naar de gezellige ontmoetingen in een verzorgingshuis. Al snel blijkt dat door toedoen van deze twee mannen de ouderen werden opgenomen in de gezelligheid van dat moment. Maar ook konden zij ‘hun hobby’ van jaren terug nog eens ter hand nemen. Schilderen, paardrijden, zingen  in een koor, mee rijden in de zijspan van een motor. Vogelhuisjes timmeren in een werkplaats. Nog veel meer werd er voor die eenzame ouderen geregeld. Een aantal afleveringen heb ik gezien en ik vond het bewonderenswaardig hoe deze twee ‘alles kunnen zeggende’ jongens weer licht brachten in het leven van die oude mensen. En nu maar hopen dat deze mensen ook blijvend het aanbod dat zij kregen, zullen blijven vasthouden.

 

Waar ik mee bezig blijf, is de vraag: hoe kan het toch zo gebeuren dat mensen zich eenzaam voelen? Worden zij in de steek gelaten? Kunnen zij echt niets meer? Of wachten zij op anderen die hen komen bezoeken of ophalen voor afleiding b.v. voor leuke activiteiten? Er is zoveel te doen in buurthuizen.  In onze kerken is er ruimschoots aandacht voor deze mensen: ontmoetingsmiddagen in de kerk in de buurt. Maaltijden in de kerk met mensen uit de omgeving. Spelletjesmiddagen waar je nog eens heerlijk kunt ontdekken of je nog altijd niet tegen je verlies kan. Bij elkaar komen in de ruimten van het verzorgingshuis  of serviceflat waar je woont om met elkaar te spreken over de dingen van het leven. Er zijn ouderen die overal op afstappen, het altijd een uitdaging vinden om er op uit te gaan. Er zijn er ook die dat juist moeilijk vinden en daarom niet er op af gaan want, is het antwoord, er zijn zoveel mensen die zij  niet kennen. En er zijn ouderen die echt niet meer mee kunnen doen omdat het zich verplaatsen zoveel moeite kost of niet meer mogelijk is.

De kunst van ons als gemeente is dan om juist deze groep mensen niet uit het oog te verliezen.

 

Nog mijmerend over het ouder worden, kijk ik naar het leven van de mens. Het is de cirkel van het leven. Je wordt geboren als broos mensenkind en bent afhankelijk van je ouders. Je groeit op als peuter en kleuter  enz. en ontdekt de wereld. Als puber komen de uitdagingen en als twintiger wordt van je verwacht een keuze te maken voor je toekomst. Als dertiger wil je je settelen, mogelijk met een gezin en ook met een baan. En zo krijg je meer verantwoordelijkheid voor je eigen leven en de samenleving. Er zijn vele  uitdagingen die je kon en mocht aangaan en misschien hebt gedaan.

En dan, voor je het weet ben je toe aan je pensioenleeftijd. Wanneer je een gezin hebt, is de kans groot dat de kinderen al een eigen weg hebben gekozen. Zij leven hun leven op hun eigen manier.

Mocht je tot die pensioenleeftijd een baan hebben, dan is de tijd gekomen dat je mag of zelfs moet stoppen met werken. Je werk wordt door anderen overgenomen of is niet meer aan de orde.

 

Het gevoel niet meer nodig te zijn kan je zomaar overvallen. Wanneer je niets  meer onderneemt en maar afwacht of misschien iemand tegen je zegt  je nodig te hebben, raak je contacten kwijt. Ondertussen gaat het leven verder!

 

En dan komt de tijd dat je gezondheid je in de steek laat en komen er zorgen op je af. Je kunt jezelf niet meer goed verzorgen en wordt weer afhankelijk van een ander zolang het leven je gegeven is.

Misschien herken je de mensen niet meer waar je zo lang voor gezorgd hebt. Ben je niet meer in staat nog iets te doen. Je moet worden verzorgd net als aan het begin van je leven maar nu met het besef dat het allemaal voorbij is! Je bent geworden: het broze mensenkind.

Een mensenkind in een onzekere tijd die gaat komen maar wel met een heel leven achter je. Daarvan neem ik zonder meer aan dat haar of zijn leven wel degelijk belangrijk is geweest, waarin zij hopelijk liefde gaven en ontvingen en gekend zijn. Het mensenkind  die, naar ik hoop, nog herinnerd wordt na hun leven hier op aarde.

 

Eenzaamheid: je moet er iets mee doen.

 

Jany Steur – van Harten, 21 oktober 2016