Uitgelicht

 

Kerkelijk Bureau
Handweg 119
1185 TW Amstelveen
telefoon 020 6413648

 

 • OPMAAT NAAR ZONDAG

  ds. Harmen de Vries

   

  De vierde profetie over de ‘knecht van de HEER’ is het hoogtepunt of – wellicht beter gezegd – dieptepunt van de vier profetieën over de mysterieuze knecht die we bij Jesaja aantreffen. Indrukwekkend is het lijden dat hem overkomt, stuitend het ...

 • COLUMN

  Jan Schipper

   

  Deze keer spelen vrouwen de hoofdrol. Niet zo prettig, maar “Vechten tegen het islamisme, op leven en dood” is de boodschap van Zineb El Rhazoui (36). De aanslag van IS, 3 jaar geleden in Parijs (12 doden), kreeg haar niet te pakken; kort geleden trad zij op in de Balie ...

OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Harmen de Vries

 

De vierde profetie over de ‘knecht van de HEER’ is het hoogtepunt of – wellicht beter gezegd – dieptepunt van de vier profetieën over de mysterieuze knecht die we bij Jesaja aantreffen. Indrukwekkend is het lijden dat hem overkomt, stuitend het onmiskenbare gegeven dat hij lijdt om de overtredingen van anderen, en zeer on-oudtestamentisch zijn hérleven na de dood.

 

Jesaja 53, fundamentele achtergrond van vele nieuwtestamentische passages, verdient een plek in de prediking van de kerk in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen.
Ik nodig u uit met mij te ontdekken wie de knecht is, wat hij komt doen en wat zijn tegendraadse levensloop voor ons betekent.

 

Ds. Harmen de Vries preekt zondag 18 maart in de Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, Amsterdam.

Aanvang 10.30 uur

 


 

De roeping van Jesaja

Giovan Battista Tiepolo 1696 – 177

fresco (200 × 250 cm) - 1726 - 1729

Museum Palazzo Patriarcale, Udine

 

Jesaja was een ambtenaar aan het hof van koning Uzzia. Toen Uzzia overleed werd Jesaja's toekomst onzeker. In een visioen ziet hij God en een aantal engelen. Jesaja beklaagt zicht erover dat hij leeft onder een volk met "onreine lippen". Daarop vliegt een van de engelen naar hem toe en raakt zijn lippen aan met een gloeiend kooltje: Jesaja's lippen en daarmee hijzelf zijn nu gezuiverd. Jesaja biedt zich meteen aan om profeet te worden.

Zijn eerste profetie was geen vrolijke: hij moest het volk vertellen dat het ziende blind en horende doof was en dat er van het hele land slechts een stronk over zou blijven.

 

Dit is een van de plafondschilderingen van Tiepolo in het bisschoppelijk paleis van Udine.

COLUMN

Jan Schipper

 

Deze keer spelen vrouwen de hoofdrol. Niet zo prettig, maar “Vechten tegen het islamisme, op leven en dood” is de boodschap van Zineb El Rhazoui (36). De aanslag van IS, 3 jaar geleden in Parijs (12 doden), kreeg haar niet te pakken; kort geleden trad zij op in de Balie in Amsterdam, voor een debat. Als student en journalist verzette zij zich tegen het heersende islamisme en gebrek aan godsdienstvrijheid in Marokko. In de vastentijd werd zij gearresteerd door te eten in het park, daarna studie in Parijs (vreemde talen en godsdienstsociologie). In een gewone Marokkaanse familie kon een vrouw niet dezelfde rechten genieten als een man – dat is overal waar de islam domineert. Marokko is dan nog zachter dan Saudi-Arabie en andere landen. Zo begon Zineb te twijfelen aan dogma’s, werd vrijdenker en toen atheist. Wat gaf de doorslag? Veel mensen in Marokko doen wat ze willen, maar bij Ramadan vliegen ze naar Spanje om bier te drinken. Ik wil niet hypocriet zijn, wil niet minder dan een man zijn, ook recht hebben op vrijheid – mijn vader praat nu al twee jaar niet meer tegen me …in een islamitisch land word je als vrouw constant lastig gevallen op straat (enz). In Parijs is Zineb nu de zwaarst  beveiligde Francaise; nu gaat ze boeken schrijven; deze week verscheen van haar hand een pamflet in het Nederlands uit: “Vernietig het islamitisch fascisme”. Dat houdt o.a. in de blinde verering van het  hoofd van de staat (Mohammed!); er is onderdrukkend seksisme van homosexuelen, haat tegen kunst en intellectuelen; milities die ideologische misdaden begaan.

Tenslotte: vrouwen hier worden ten minste door de wet beschermd. *NRC bracht dezelfde gedachten als Zineb, eerder maar korter (8 maart).

*NB: Duizend Marokkanen uit het Rif vinden dat Europa niet langer mag zwijgen over honderden arrestaties in Noord-Marokko (NRC 1 maart 2018)

 

Tenslotte ook de progressieve Islam! In de vier grote steden telt D66 de meeste kandidaten met islamitische achtergrond. Yasmine El Ksaihi is de meest herkenbare moslim – met hoofd-doek. In 2010 zei zij nog: “Homoseksualiteit is een zonde in de islam.” Later bleek homo-sexualiteit geen zonde meer, maar D66 is bezorgd over de anti-islam beweging. (Wilders!). Mohammed Saiah vindt de scheiding van kerk en staat veel waard. In Overvecht heb je 170 nationaliteiten, iedereen met eigen religie en stromingen, wat is dan goed of fout?  Twee van zijn vrienden sloten zich aan bij IS, op weg naar Syrie! Geronseld door een man met baard die steeds maar zei dat ze moesten gaan bidden. Nee, op mij maakte dat geen indruk…. Birgul Ozman, nr,7 op de lijst in Den Haag zegt: “de combinatie van geloof en politieke voorkeur is helemaal geen ding” Zij specialiseerde in de islam in de moderne wereld – mijn Koerdische identiteit komt op de eerste plaats; ik ben super liberaal (groeide op in een Betuws dorp…) 

 

Niet de minste: Karin van den Broeke. Ze heeft lastige beslissingen genomen, soms onaan-genaam. “Ik heb me door hem geroepen en gedragen geweten” – dat geeft me rust, ik kan mezelf vergeven, ik ben geen tobber. Karin werkte samen met Scriba Arjan Plaisier. Het document Kerk 2025  was de meest gedenkwaardige van de synodevergaderingen: lijnen voor de toekomst van de kerk. Hier blijft het bij: een sterke dominee en voorzitter.

(al jaren kon ik iedere dag langs de Bovenkerkerkade en door de Van der Broeke laan lopen, ook een steun!) 

 

Jan Schipper, 23 maart 2018