Uitgelicht

 

Kerkelijk Bureau
Burgemeester Haspelslaan 129
1181 NC Amstelveen
telefoon 020 6413648

 

 • OPMAAT NAAR ZONDAG

  ds. Mirjam Buitenwerf - van der Molen

   

  Aanstaande zondag vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Deze keer wordt het een extra bijzondere dienst, omdat Jelte Kuijs belijdenis zal doen, en Sanne Alberts en Jildou Kuijs gedoopt zullen worden.

   

  We lezen over ...

 • COLUMN

  Gerrit Oud

   

  Onder de indruk van zijn genie sla ik de vorig jaar verschenen biografie van Leonardo da Vinci (door Walter Isaacson) dicht. Alle schoonheid die hij naliet ten spijt, blijft toch dit ene, iconische meesterwerk me het meest ontroeren: Leonardo’s visie op het ...

OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Mirjam Buitenwerf - van der Molen

 

Aanstaande zondag vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Deze keer wordt het een extra bijzondere dienst, omdat Jelte Kuijs belijdenis zal doen, en Sanne Alberts en Jildou Kuijs gedoopt zullen worden.

 

We lezen over Pinksteren uit het boek Handelingen. De apostelen zijn na Jezus’ Hemelvaart bij elkaar gekomen in Jeruzalem om te bidden. Daar gebeurt iets wonderbaarlijks. Ze krijgen de heilige Geest. Daarmee kunnen ze naar buiten, de wereld in, zelfs als ze weerstand ervaren. Vanuit dat verhaal kijken wij naar onze eigen manier van kerk-zijn.

 

Van harte uitgenodigd bij deze bijzondere viering waaraan ook de Kruiskerkcantorij meewerkt.

 

Ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen gaat voor in de Kruiskerk, op zondag 20 mei a.s. om 10.00 uur

COLUMN

Gerrit Oud

 

Onder de indruk van zijn genie sla ik de vorig jaar verschenen biografie van Leonardo da Vinci (door Walter Isaacson) dicht. Alle schoonheid die hij naliet ten spijt, blijft toch dit ene, iconische meesterwerk me het meest ontroeren: Leonardo’s visie op het laatste avondmaal op de muur van de refter bij de Santa Maria delle Grazie in Milaan. Naast de ingenieuze compositie en de meesterlijke beheersing van het perspectief treft mij vooral de wijze waarop hij één moment weet uit te beelden als een verhaal, emotie en beweging suggererend als keek je naar de ‘still’ van een film.

 

Leonardo volgt het evangelie volgens Mattheus, maar dan wel met zijn eigen visie. Hij geeft de situatie weer vlak nadat Jezus heeft gezegd ‘Eén van jullie zal mij uitleveren.’ De schok, de commotie is zichtbaar in de bewegingen en gebaren van de leerlingen die in groepjes van drie zijn weergegeven. Niet ‘zeer bedroefd’ maar ten diepste geraakt en verontwaardigd vragen zij Jezus en elkaar ‘Ik toch niet?!’ Judas, de vierde van links, is de enige op wiens gezicht de schaduw valt. Terwijl hij met zijn rechterhand een geldbuidel omklemt, gaat zijn linker naar hetzelfde bord als Jezus’ rechterhand: ‘Wie zijn hand met mij in de schotel heeft gedoopt, zal mij uitleveren.’

 

Het tweede verhaal dat Leonardo uitbeeldt, toont de in tegenstelling tot zijn tafelgenoten kalme Jezus. Het perspectief en de situering in het midden, vlak voor het grote heldere raam trekken de aandacht onmiddellijk naar Jezus toe. Diens blik volgend kom je uit bij zijn uitgestoken open linkerhand, die uitnodigt om brood en wijn te delen.

 

Hoe vieren wij eigenlijk het avondmaal? Welke emotie tonen wij? Stellen wij eigenlijk vragen? Ik althans heb Gods vragen aan Adam en Kaïn altijd verbonden met het avondmaal: ‘Adam, waar ben je?’ en ‘Kaïn, waar is je broeder?’ Voor mij betekenen die vragen ‘Mens, waar sta jij ten opzichte van je Heer en ten opzichte van je broeders en zusters?’ Het antwoord op die vragen wordt door Jezus gegeven in zijn samenvatting van de wet en de profeten als hij zegt: ‘Heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand, en heb je naaste lief als jezelf.’ En dat spreken we bij de avondmaalsviering ook uit wanneer we het gebed uitspreken of zingen dat Jezus zijn leerlingen leerde: ‘Onze Vader.’ De Heer mogen we Vader noemen en dat doen we gebroederlijk en gezusterlijk. Mij ontroert het telkens weer.

 

Gerrit Oud, Amsterdam, 18 mei 2018

 


 

Het laatste avondmaal

Leonardo da Vinci 1452 – 1519

olieverf en tempera op pleisterwerk (460 × 880 cm) — ca. 1495/98

Santa Maria delle Grazie, Milaan

 

Van links naar rechts:
het groepje Bartholomeüs, Jakobus de Mindere en Andreas: alle drie perplex; Judas (op de tafel hangend, terugdijnzend, in zijn rechterhand een geldbuidel), Petrus (kwaad, vraagt Johannes om uit te vinden op wie Jezus doelt), Johannes (lijkt in zwijm te vallen);

Jezus (onverstoorbaar, berustend, wil gewoon beginnen met de verdeling van het brood en de wijn); Thomas (kwaad), Jakobus de Meerdere (verbijsterd, lijkt Thomas en Philippus tegen te houden), Philippus (zoekt naar uitleg);

Mattheüs, Thaddeüs en Simon: in heftig gesprek, waarschijnlijk over het verraad, waarbij Simon degene lijkt met de verklaring.

 

Van de discipelen zijn, zij het vaag, de voeten zichtbaar. Van Jezus niet: bij een verbouwing van het klooster werd besloten om precies op die plek een deur te maken....