Vacatures

De Protestantse Gemeente

Amstelveen – Buitenveldert

zoekt……..


Door vertrek en emeritaat van een aantal predikanten zoeken wij één predikant met als primaire standplaats de Kruiskerk (Amstelveen-Noord) en één predikant met als primaire standplaats de Paaskerk (Amstelveen-Zuid) (2 x 1,0 FTE) om hiermee het team van predikanten, kerkelijk werkers, andere vakkrachten en vrijwilligers te versterken.


Kruiskerk

De wijkgemeente Kruiskerk is een pluriforme gemeente, waarin de Bijbel centraal staat, en de hoop op Gods rijk van vrede en gerechtigheid ons in beweging brengt zowel in de kerk als in de wereld. Samen met de nieuwe predikant willen wij verder bouwen aan onze gemeente en werken aan onze opdracht of liever gezegd uitdaging, om missionair te zijn.

lees meer in het volledige profieldocument >


Paaskerk

De Paaskerkgemeente is een pluriforme gemeente. In al onze verschillen willen we ieder op onze eigen manier het inspirerende verhaal van God met mensen een plaats in ons dagelijks leven geven. De Paaskerk gemeente wil samen met de huidige en de nieuwe predikant de Bijbelse verhalen laten klinken op vele manieren en op vele plekken.

lees meer in het volledige profieldocument >


De predikant die wij zoeken

  • weet zich geroepen het evangelie en de verhalen uit de Bijbel op aansprekende wijze te verbinden met het dagelijks leven;
  • inspireert en enthousiasmeert gemeenteleden om medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opbouw van de gemeente;
  • heeft er plezier in expliciet missionair- en jongerenwerk te combineren met het ‘gewone gemeentewerk’ van eredienst, pastoraat en vorming, dat veelal gericht is op oudere gemeenteleden;
  • lees de volledige vacaturetekst >

De predikant die wij zoeken

  • kan op eigentijdse wijze het Bijbelse verhaal laten klinken;
  • heeft hart voor het pastoraat en weet hierin vrijwilligers te stimuleren en te begeleiden;
  • functioneert vanuit gezamenlijkheid zowel met vrijwilligers als collega predikanten en kerkelijk werkers;
  • staat open voor nieuwe ideeën, ook participatie van gemeenteleden in de zondagse dienst speelt daarbij een rol;
  • lees de volledige vacaturetekst >