Paaskerk en Doopvont

Doopvont. Kinderen, maar ook grote mensen, kunnen hier gedoopt worden. Ze krijgen dan door de dominee een klein beetje water over hun hoofd gegoten. Ook Jezus werd, volgens een bijbelverhaal, gedoopt.

Met het dopen nu laten christelijke mensen zien, dat Jezus Christus voor hen erg belangrijk is.
Op dit doopvont ligt meestal een deksel (het hangt nu aan de muur). Zie je op het deksel iets dat met water te maken heeft?

Paaskaars. Elk jaar komt er met Pasen een nieuwe Paaskaars hier in de kerk. Elke kerkdienst brandt deze kaars. Het licht herinnert de mensen eraan dat wat Jezus toen verteld en gedaan heeft, nog steeds van belang is. Het licht is zo een teken van hoop.

Heb je in een kerk wel eens een kaarsje aangestoken? En thuis? En waarom dan?