Bach cantate in Kruiskerk

Zondag 26 september om begint om 16:30 uur in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, een muzikale vesper waarin een cantate van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd. De toegang is vrij; na afloop is er een collecte waaruit de kosten van deze vesper betaald worden. Graag aanmelding via een mail naar cantate@kruiskerk-amstelveen.nl.

Eén keer per maand wordt in de Kruiskerk een van de muzikale schatten uit de christelijke kerkmuziek uitgevoerd. In deze vesper zal de Vesperscantorij de cantate Ach, lieben Christen, seid getrost (BWV 114) van Johann Sebastian Bach laten horen. De cantate is in 1724 voor deze periode van het jaar geschreven en heeft als onderwerp ‘steungeven en troostbieden’. De aria’s worden gezongen door de vocale solisten Franske van der Wiel (alt) en Arco Mandemaker (tenor). De begeleiding gebeurt door een barokensemble met strijkers, continuo, hobo’s en traverso. Henk Trommel heeft de muzikale leiding en ds. Sieb Lanser is liturg.