Sing Inn

Op woensdag 15 maart 2023 is er weer een Sing Inn in de Kruiskerk.

We ontmoeten elkaar om 13.30 uur met koffie, thee en kennismaking. Daarna nemen Peter van Dongen en Henk van der Meulen u mee langs een aantal bekende of minder bekende liederen. Ook gaan we graag in op suggesties van de deelnemers als die in het Liedboek staan.

In verband met het aantal te drukken bladen is het fijn als u zich van te voren opgeeft bij Henk van der Meulen
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl of 06 55174089

Maar gewoon binnenlopen mag ook!

Peter van Dongen, Henk van der Meulen