Sing Inn

Op woensdag 21 sep 2022 staat er weer een Sing Inn op het programma. Na de Sing Inn van 16 maart j.l. (die 2 Coronajaren was uitgesteld) willen we de gebruikelijke agenda weer oppakken. Dus de derde woensdag in de oneven maanden.

U bent om 13.30 uur van harte welkom in de Kruiskerk. Na een kennismaking zullen we samen weer bekende en wat onbekendere liederen gaan uitvoeren. Zangkunst is niet nodig, wel enthousiasme om samen te zingen. Wij gaan ons binnenkort beraden op het programma!

Met het oog op het aantal te produceren programmaboekjes is het fijn als we van te voren weten op hoeveel mensen we mogen rekenen (maar als u op het laatst gewoon komt binnenlopen is het ook goed).

Opgave graag bij Henk van der Meulen, 06 55 174 089 of via de email scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

Peter van Dongen, Henk van der Meulen