Musikalische Exequien in Kruiskerkvespers

Op zondag 5 november zullen in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A te Amstelveen, in een muzikale vesper de bekende Musikalische Exequien van Heinrich Schütz uitgevoerd worden. Aanvang 16:30 uur. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en is nodig om deze muzikale uitvoeringen in vespers voort te kunnen zetten.

De maand november is, als de dagen korter worden en de bomen hun blad verliezen, binnen de kerk een maand van bezinning op de eindigheid van het leven. In de vesper van deze novembermaand doen we dat door te luisteren naar en stil te staan bij muziek die bijna 400 jaar geleden geschreven is voor een vorstelijke begrafenis. Musikalische Exequien van de barokke componist Heinrich Schütz is een driedelig werk: een zesstemmige mis in het Duits, een dubbelkorig motet en de lofzang van Simeon.

Het werk wordt in deze vesper uitgevoerd door het vocaal ensemble Linguae atque cordis onder leiding van Bert ’t Hart. Een instrumentaal ensemble begeleidt het koor, Wibren Jonkers is organist en ds Klaas Holwerda is liturg.

Liturgie