Derde Advent

Zondag 13 december 2020, 10.00 uur

Voorganger: ds Fokko Omto
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Lamkje Sminia
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kerkdienst terug kijken