Dertiende zondag van de zomer

Zondag 13 september 2020, 10.00 uur

Voorganger mw Trudy Joosse
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken:Leni Kieft
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Kerkdienstgemist