Eerste zondag na Trinitatis

2 juni 2024, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Sieb Lanser
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Loes Oostenrijk
Orgel: Vincent Dorenbos

Kruispuntjes
Orde van Dienst