Vierde Advent

Zondag 20 december 2020, 10.00 uur

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Marijek van der Meulen
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek nalezen
Kerkdienst terug kijken