Eerste zondag van de herfst

“start zondag”

Zondag 20 september 2020, 10.00 uur

Voorganger ds. Fokko Omta
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Tine de Lange
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Kerkdienstgemist