Eerste Advent

Zondag 29 november 2020, 10.00 uur

Voorganger: ds A.A. Geudeke
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Tine de Lange
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kerkdienst opnieuw bekijken