Zesde zondag van de herfst

Zondag 25 oktober 2020, 10.00 uur

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Tine de Lange
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Kerkdienstgemist