Derde zondag van de herfst

Zondag 4 oktober 2020, 10.00 uur

Voorganger: ds Fokko Omta
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Lamkje Sminia
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kerkdienstgemist