Tweede Advent

Zondag 6 december 2020, 10.00 uur

Voorganger: mw Trudy Joosse
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Cor Omta
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kerkdienst opnieuw bekijken