Twaalfde zondag van de zomer

Zondag 6 september 2020, 10.00 uur

Voorganger ds. Sieb Lanser
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Marijken van der Meulen
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Kerkdienstgemist