Achtste zondag van de herfst

Zondag 8 november 2020, 10.00 uur

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Lamkje Sminia
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Kerkdienst terug kijken