Tweede zondag na Trinitatis

9 juni 2024, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Pastor Eric Citroen
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Josje Dijkstra
Orgel/piano: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst