Persoon en werk van Christus

1 juni 2021
Drie avonden over de persoon en het werk van Christus.
Wat betekenen Zijn leven, lijden en opstanding voor de gemeente

Locatie: Paaskerk
Datum: dinsdag 1, 8 en 15 juni
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding: ds. Harmen de Vries, 020-6869141, predikant@pelgrimskerk.nu