‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie

12 november 2020
Voor vrouwen van 18-99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig, die inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen.Thema dit jaar: VRIJHEID. Dit komt terug in een programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf een aandeel leveren. Uit boeken, gebeden en gedichten van Bonhoeffer over vrijheid toen, zoeken we inspiratie voor onze vrijheid nu.
Locatie: Kruiskerk
Datum: donderdag 8 oktober,12 november en
14 januari, 11 februari, 11 maart, 20 mei
Tijd: 14.00 uur
Informatie: Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com
Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com