Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip

14 oktober 2020
Als de meeste mensen deugen blijft het zonde als dat niet uit de verf komt. Maar als God niet langer als bestaande persoon wordt ervaren, tegen wie/wat zondig je dan? Een nieuw zondebegrip moet mensen aanspreken in hun kracht, niet in hun zwakheid. Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar tegen het meest wezenlijke in je zelf. We denken na over God; over wat ons tot mens maakt; en wat vandaaruit een zinnig zondebegrip kan zijn.

Locatie: Paaskerk
Datum: woensdag 7 en 14 oktober, 4 november
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding: ds. Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl