Het Johannesevangelie

27 januari 2021
Het evangelie van Johannes is anders dan de andere drie en is opvallend eenvormig van taal en stijl. Wat dit evangelie interessant maakt, is de combinatie van gegevens uit Jezus’ leven en de theologische duiding daarvan. Door het laatste krijgt het evangelie een bijzondere diepgang, die ons geloofsleven verrijken kan. In tien bijeenkomsten maken we studie van de belangrijkste thema’s uit dit evangelie.

Locatie: Pelgrimskerk
Datum: woensdag 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 16 december 2020
27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart 2021
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Leiding: ds. Harmen de Vries, 020 – 686 91 41, predikant@pelgrimskerk.nu