Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs

30 september 2020
Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen joods geluid. Je zou hem een schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus als Messias ging erkennen.
Vanuit verschillende standpunten laat de auteur van dit evangelie zien dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit seizoen bij hoofdstuk 25.
Locatie: Kuiskerk
Datum: woensdag 30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Leiding: ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl