Winterprogramma 2020-2021

Zoals u merkt hebben we een eenvoudig winterprogramma deze keer. Het coronavirus is hiervan de oorzaak. We kunnen nu niet alles aanbieden wat we zouden willen, We zien u graag overal maar helaas staat bij sommige onderdelen vermeld dat het aantal deelnemers beperkt moet blijven en dat aanmelden verplicht is. Dan geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. We hopen op uw begrip en wensen u een gezond winterseizoen.

Commissie voor het zomer- en winterprogramma

 

Eerste vrijdag van de maand van 16.00-18.00 uur

Kannen en Kruiken

Maaltijd eerste vrijdag van de maand in de Pelgrimskerk van 16.00 tot 18.00 uur
Omdat we nog niet bij elkaar kunnen komen bij Kannen en Kruiken, moet u zich voor de maaltijd aanmelden bij Irene (6428243) of Wil (6427703).
Het maximum aantal is 15 personen. Eerste maaltijd op vrijdag 2 oktober.

 

Maandag 5 oktober, 20.00–22.00 uur

Doel bereikt? Theoloog des Vaderlands Samuel Lee blikt terug

Dr. Samuel Lee woont in Buitenveldert en was een jaar lang Theoloog des Vaderlands. Wat heeft het hem gebracht? Hoe heeft het hem veranderd? Heeft hij zijn doelen kunnen bereiken? Vragen die we hem om 5 oktober zullen stellen.
Samuel Lee  (1970) groeide op in een seculair gezin in het Midden Oosten, kwam als tiener naar Nederland waar hij zich bekeerde tot het christendom. In Amsterdam Zuid-Oost richtte hij een eigen Pinkstergemeente op en stichtte een nieuwe academische opleiding bestemd voor migranten met weinig mogelijkheden, de Foundation Academy of Amsterdam. Ruim 10 jaar geleden kwam Lee geleidelijk tot wat hij noemt zijn “tweede bekering”. In 2020 was Samuel Lee niet weg te denken uit de Nederlandse media. Redenen genoeg om deze opmerkelijke man te vragen naar zijn ervaringen als Theoloog des Vaderlands, zijn theologie en zijn visie op het christen dom in de Nederlandse samenleving.
U bent van harte welkom om dit gesprek bij te wonen en Lee zelf vragen te stellen. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal toehoorders beperkt en is aanmelden verplicht.
Gespreksleiding: Hermen Jan Rijks,  Plaats: Pelgrimskerk, toegang vrij. Reserveren: lezing@pelgrimskerk.nu

 

Maandag 12 oktober, 14.00 uur in de achterzaal De Goede Herder, GAAT NIET DOOR>

Bankier van het Verzet,

Film: Als bankier Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall, bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is plegen de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse bank uit gesluisd.

 

Woensdag 14 oktober, 14.00 uur start

Bijbelkring Johannes evangelie

Het vierde evangelie, van Johannes, is anders dan de eerste drie. Zijn in de evangeliën van Mattheus, Marcus en Lucas duidelijk de sporen te vinden van de verschillende bronnen die zij hebben gebruikt, het Johannesevangelie is opvallend eenvormig van taal en stijl, hetgeen overeenstemt met de pretentie van het evangelie dat door een persoon (voorgesteld als ooggetuige) geschreven is. Wat het vierde evangelie interessant maakt, is de combinatie van gegevens uit Jezus’ leven en de theologische duiding daarvan. Door het laatste krijgt het evangelie een bijzondere diepgang, die ons geloof leven verrijken kan.
Data en tijd: woe,sdag 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 16/12 2020, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03 en 24/03 2021, steeds van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur in de Pelgrimskerk.
Leiding: ds. H.U. de Vries

 

Woensdag 21 oktober 14.30 uur start

Gespreksbijeenkomst over het thema ‘Een goed verhaal‘.

Op zondag 25 oktober is het bijbelzondag.
Wij hebben de Bijbel in onze eigen taal en kunnen er in alle vrijheid uit lezen.
Wat is voor u een goed verhaal uit de Bijbel?
Wilt u meedoen en komt u voor het eerst, wilt u zich dan opgeven bij Nelly Versteeg, via e-mail: pjversteeg@tiscali.nl of telefonisch: 06-4013 4035? Steeds om de 14 dagen, 4/11, 18,11 enz.
Leiding: Nelly Versteeg

 

Donderdag 29 oktober, 15.00 uur

High Tea in Namibië

Ja, we gaan weer genieten van een High Tea, niet in Engeland maar in de Pelgrimskerk met beelden uit Namibië, een land met een bijzondere natuur. Tussen de hapjes en thee door zal Henk Stok foto’s laten zien van dat land en erover vertellen. Kosten: 5 euro.
Maximaal. 20 deelnemers, opgeven verplicht voor 26 oktober bij Wil (6427703) of Janny (6441065).

 

Maandag 16 november, 14.00 uur, in de achterzaal De Goede Herder

Film: Das Zweigene Klassenzimmer

De DDR, 1956. De avontuurlijke Theo en Kurt zijn naar West-Berlijn geweest en hebben daar op het journaal gezien dat in Boedapest bloedig een volksopstand is neergeslagen. Terug in Oost-Duitsland komen ze samen met hun medeleerlingen Lena, Paul en Erik op het idee om tijdens de les een minuut stilte te houden om zo hun solidariteit met de slachtoffers te tonen. Na de actie beschuldigt de Stasi de leerlingen van een counterrevolutie en gebruikt die elk middel om een wig te drijven tussen de klasgenoten in de hoop zo de identiteit van aanstichter te ontdekken.

 

Maandag 18 januari, 14.00 uur, in de achterzaal De Goede Herder

Film: Three Identical Strangers

New York, 1980: drie jongens die complete vreemden van elkaar zijn, ontdekken per ongeluk dat ze een identieke drieling zijn, die gescheiden zijn bij de geboorte. De vreugdevolle reünie van de 19-jarigen katapulteert hen tot internationale roem. De broers worden al snel vrienden en openen een restaurant dat een groot succes wordt. Maar hun sprookjesreünie veroorzaakt een reeks gebeurtenissen die uiteindelijk een buitengewoon en sinister geheim blootlegt.

 

Maandag 15 februari, 14.00 uur in de achterzaal De Goede Herder

Film: Una Giornata Particolare

Het is 8 Mei 1939, heel Rome loopt uit voor de historische ontmoeting tussen Hitler en Mussolini. Voor wie er niet bij kan zijn, wordt het verslag door de hele stad uitgezonden. Antonietta blijft alleen thuis, haar man en kinderen gaan allemaal kijken. In haar gebouw komt ze een man tegen die als één van de enigen ook niet is gaan kijken. Er ontstaat een bijzondere relatie tussen de twee.

 

Donderdag 25 februari 2021, 15.00 uur

High Tea in Mexico

Ja, een tweede High Tea, deze winter. Nu is het thema het land Mexico. Tussen de hapjes en de thee door zal Henk Stok foto’s laten zien van dit land, speciaal Mexico-stad en omgeving en Yucatan.
Opgave verplicht  voor 22 februari bij Irene (6428243) of Wil (6427703). Max. 20 personen.