Bijbelstudie

Nu de besmettingscijfes teruglopen vervolgt ds. De Vries de vroegtijdig afgebroken bijeenkomsten van de bijbelstudiekring.
De eerste maal is op dinsdag 1 juni om 14.00 uur in de kerkzaal van de Pelgrimskerk.
In principe werken we nog met opgave vooraf: liefst via e-mail (hudevries@xs4all.nl), of anders telefonisch (020-6869141, liefst maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur).
De eerste maal gaan we verder waar we gebleven waren; we maken dan studie van Johannes 4:4-30 en Johannes 8:2-11.

Zie agenda