Bijbelkring over Paulus’ brief aan de Romeinen.

De Bijbelkring een serie nieuwe studies over Paulus’ brief aan de Romeinen.

De kringbijeenkomsten vinden steeds plaats op dinsdagmiddagen, van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

Plaats: de Goede Herder.

Leiding ds.de Vries

Bijbelkring over Paulus’ brief aan de Romeinen

27 september 2022                   Rom. 1 –  introductie; de heidenvolken

11 oktober                               Rom. 2 –  de joden

25 oktober                               Rom. 3 – schuldig makende zonde en vrijsprekende gerechtigheid

8 november                             Rom. 4 – Abraham: niet de wet maar het geloof

22 november                           Rom. 5 – rechtvaardiging en het komend behoud; Adam en Christus

6 december                              Rom. 6 – een nieuwe levenswijze: met Christus gekruisigd en opgestaan

2023

17 januari 2023                        Rom. 7 – de incompetentie van de wet en de onmacht van de zondaar

31 januari                                Rom. 8 – nieuw leven door de Geest; de onaantastbaarheid van het in Christus geschonken heil

14 februari                              Rom. 9-11 – Israël gedeeltelijk verhard, maar uiteindelijk behouden

28 februari                              Rom. 12-13 – Geestesgaven; liefde; de overheid

14 maart                                  Rom. 14-15a – vrijheid en verantwoordelijkheid

28 maart                                  Rom. 15b-16 – Paulus’ missie en plannen; groeten over en weer

Zie agenda