Aankondiging gemeentevergadering
op 22 december

Oproep om deel te nemen aan een PGA-B brede gemeentevergadering in het kader van het beroepingproces

We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het volgende te kunnen meedelen.
De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op woensdag 9 december in een gezamenlijke vergadering de voordracht van de beroepingscommissie voor een te beroepen predikant voor de Paaskerk overgenomen. Het gaat om ds. Barbara de Groot, momenteel predikant te Velsen – Zuid / IJmuiden – Oost.
In een gemeentevergadering van de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert op
dinsdag 22 december om 20.00 uur vragen wij uw instemming met het beroepen van deze predikant.
U kunt de gemeentevergadering bijwonen via kerkdienstgemist.nl of via Teams.
In kerkdienstgemist.nl gaat u naar de Paaskerk in Amstelveen.
Voor Teams dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba van de algemene kerkenraad (mail: scribaak@pga-b.nl). Ongeveer een kwartier voordat de vergadering begint, krijgt u dan een link toegestuurd op uw e-mailadres. Via Teams komt u dan rechtstreeks in de vergadering. U hoeft het vergadersysteem Teams dus niet te downloaden.

De vergadering bestaat uit vier delen:

  1. Een informatief deel met informatie over de gevolgde procedure en de te beroepen predikant;
  2. Een deel waarin u volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen, en wel als volgt:
  • via telefoon, SMS of Whatsapp, waarbij u gebruik kunt maken van de volgende drie mobiele telefoonnummers: 06 4028 8762; 06 4013 4035; 06 4191 9310 ; OF
  • via e-mail, waarbij u gebruik kunt maken van het volgende e-mailadres: scribaak@pga-b.nl;
  • via Teams, waarbij u uw vragen direct kunt stellen aan de host van de Teams vergadering.

BELANGRIJK: geef hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u gemeentelid bent;

  1. In het derde deel van de vergadering wordt er antwoord gegeven op de gestelde vragen;
  2. In het vierde deel van de vergadering vragen we u om, uitsluitend in geval u bezwaar hebt tegen het beroep, dit te melden door gebruik te maken van de communicatiekanalen genoemd onder punt 2;

BELANGRIJK: geef ook hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u gemeentelid bent.

Alle kerkenraden nodigen u van harte en met nadruk uit om deze voor onze gemeente belangrijke vergadering bij te wonen, ook al is deze om bekende reden helaas op afstand.

De beroepingscommissie is nog niet klaar met haar werk. Het beroepingsproces voor een predikant voor de Kruiskerk wordt met dezelfde inzet als tot nog toe voortgezet.

Begrijpt u iets niet uit deze aankondiging bel of mail me gerust.

Pieter Licht
Scriba Algemene Kerkenraad
e-mail: scribaak@pga-b.nl
telefoon: 0683995520