Actie Kerkbalans 2023: “Geef voor de kerk van morgen”


In de komende week van 21-28 januari start voor onze gemeente de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook dit jaar zullen de brieven hierover per post naar de gemeenteleden worden gestuurd. Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor veel mensen is. Voor ontmoetingen met God en met elkaar. Om zo’n waardevolle plek in stand te kunnen houden zijn financiële bijdragen van gemeenteleden onontbeerlijk. Daarmee kunnen de gebouwen worden onderhouden, kosters en musici worden betaald, en de predikanten van hun traktement worden voorzien.
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het landelijke thema van de Actie Kerkbalans. In dat perspectief durven wij u middels de verzonden brieven om een financiële bijdrage te vragen, ook in financieel wellicht moeilijke tijden.
Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans.

Over Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerken. Jaarlijks vragen ze hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkgangers verwachten vooral actie van kerk als het gaat over eenzaamheid

Kerkleden in Nederland vinden het terecht dat de plaatselijke kerk een actieve rol speelt bij maatschappelijke crises. Vooral als het gaat over eenzaamheid als crises zien kerkgangers een belangrijke taak voor de kerk weggelegd. Daarnaast is de kerk na familie en vrienden de eerste plek waar kerkleden zelf naartoe gaan voor steun.

De kerk moet een actieve rol spelen in de eenzaamheidscrisis, vinden kerkleden vanuit heel Nederland. Maar liefst 88% van de kerkgangers ziet het als een belangrijke taak voor plaatselijke kerken om in actie te komen als het gaat om eenzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien kerkleden zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91%). En driekwart (76%) van de kerkleden verwachten die houding ook. Lees verder


Actie Kerkbalans – PGA-B