Actie Kerkbalans


Wat betekent de kerk voor u, voor jou?

Waardenwolk

Wat is de kerk u waard? Of… welke waarde geeft u de kerk? Wat de kerk u waard is gaat niet alleen om de financiële waarde maar waarde geven ook de belangrijkheid van dingen aan, de betekenis ervan. Om het tijdens deze Actie Kerkbalans niet alleen over de financiële waarde te hebben staan we stil bij de betekenis van de kerk voor u. Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen?

Wat betekent de kerk voor u? Kunt u dat in 1 woord omschrijven?

Stuur uw woord naar kerkelijkbureau@pga-b.nl. Of deel het via Facebook of Whatsapp. Elke week tonen wij u aan het eind van de (online) viering onze eigen ‘PGA-B-waardenwolk’.

Samen op zoek naar de waarde van de kerk

Vindt u het moeilijk om de waarde van de kerk voor u in 1 woord samen te vatten? Praat er eens  met iemand over. Met uw mede kerkgenoot, uw buurman, uw vriendin, uw kleinkind, je vader of moeder. En stuur de uitkomst naar ons op. Samen laten we de waardenwolk groeien.

 


Actie Kerkbalans – PGA-B


Woordwolk