Aankondiging PGA-B brede gemeentevergadering in kader van het beroepingproces

dinsdag 15 juni

We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het volgende te kunnen meedelen. De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op 31 mei  in een gezamenlijke vergadering de voordracht van de beroepingscommissie unaniem overgenomen voor een te beroepen predikant voor de Kruiskerk gemeente.

Op dinsdag 15 juni vragen wij uw instemming met het beroepen van deze predikant in een gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert. U kunt deze vergadering in de Kruiskerk vanaf 20.00 uur op verschillende manieren bijwonen:

  • in de kerkzaal zelf door u vooraf aan te melden bij de scriba van de algemene kerkenraad (e-mailadres: scribaak@pga-b.nl  of telefonisch via 06 83995520);
  • via kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk;
  • via het vergadersysteem Teams. Ook voor Teams moet u zich vooraf aanmelden bij de scriba van de algemene kerkenraad (e-mailadres: scribaak@pga-b.nl of telefonisch via 06 83995520).

Ook als u deze vergadering op afstand volgt, wordt u volop in de gelegenheid gesteld om te reageren via telefoon, SMS, Whatsapp of Teams. Hoe dit gaat, wordt toegelicht tijdens de vergadering.

Alle kerkenraden willen u van harte en met nadruk uitnodigen om deze vergadering bij te wonen, ook al is deze voor een aantal deelnemers om bekende reden op afstand.

Pieter Licht,
scriba AK.