Aktie Vrijheidsbrief – zondag 17 april

De Aktie Vrijheidsbrief wordt weer gehouden in de kerken in Amstelveen/Buitenveldert, op zondag 17 april.
Deze maand schrijven wij voor de Iraans-Duitse politieke dissident Jamshid Sharmahd die door de Iraanse autoriteiten wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een aanslag. Sharmahd ontkent dit. Hij kan de doodstraf krijgen. Sharmahd zit sinds juli 2020 vast zonder toegang tot een advocaat en de medische zorg die hij nodig heeft voor zijn diabetes, Parkinson en hartproblemen.

  • In de te schrijven brief roepen we de Iraanse autoriteiten op Jamshid Sharmahd vrij te laten.
  • De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop
  • Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen om contacten zo veel mogelijk te vermijden

Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”.


De Aktie Vrijheidsbrief wordt al meer dan vijfentwintig jaar gehouden in een groot aantal kerken in Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. Maandelijks wordt een schrijfactie georganiseerd voor mensen ergens in de wereld die ten onrechte of zonder eerlijk proces worden gevangen gehouden. Of als marteling en het onthouden van medische behandeling aan de orde is.

Elke derde zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt in de deelnemende kerken de over te schrijven of voorgedrukte brief te koop aangeboden. Naast de vertaling van de brief die meestal in het Engels is, wordt ook achtergrondinformatie gegeven over het betreffende land. Met de voorgedrukte brief wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouderen die moeite hebben met het schrijven van een andere taal en aan hen die geen tijd hebben de brief over te schrijven.

Het initiatief voor de Aktie Vrijheidsbrief werd destijds genomen door een aantal jongeren uit de (voormalige) Bankraskerk. Nadat zij geloofsbelijdenis hadden gedaan wilden zij op een concrete en zinvolle manier uiting geven aan hun geloofsovertuiging en kwamen zij op het idee een schrijfactie te starten.