Aktie Vrijheidsbrief – zondag 18 december

Deze maand schrijven wij voor een gedegen onderzoek naar de dood van Keren-Happuch Akpagher. Zij was 14 jaar toen ze hoogstwaarschijnlijk verkracht werd op haar kostschool in Nigeria. Enkele dagen later overleed ze aan de complicaties. Elk jaar krijgen in Nigeria zo’n 2 miljoen vrouwen en meisjes te maken met seksueel geweld. Slachtoffers doen zelden aangifte en aangiftes leiden zelden tot vervolging. Ook krijgen slachtoffers weinig medische en psychische hulp.

In de te schrijven brief roepen we de minister van Justitie van Nigeria op om een gedegen politieonderzoek te starten naar Kerens dood.

  • De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop
  • Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen om contacten zo veel mogelijk te vermijden

Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”.


De Aktie Vrijheidsbrief wordt al meer dan vijfentwintig jaar gehouden in een groot aantal kerken in Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. Maandelijks wordt een schrijfactie georganiseerd voor mensen ergens in de wereld die ten onrechte of zonder eerlijk proces worden gevangen gehouden. Of als marteling en het onthouden van medische behandeling aan de orde is.

Elke derde zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt in de deelnemende kerken de over te schrijven of voorgedrukte brief te koop aangeboden. Naast de vertaling van de brief die meestal in het Engels is, wordt ook achtergrondinformatie gegeven over het betreffende land. Met de voorgedrukte brief wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouderen die moeite hebben met het schrijven van een andere taal en aan hen die geen tijd hebben de brief over te schrijven.

Het initiatief voor de Aktie Vrijheidsbrief werd destijds genomen door een aantal jongeren uit de (voormalige) Bankraskerk. Nadat zij geloofsbelijdenis hadden gedaan wilden zij op een concrete en zinvolle manier uiting geven aan hun geloofsovertuiging en kwamen zij op het idee een schrijfactie te starten.