Lezing ‘Apocalyps of Grootse Finale’ – Kruiskerk

Maandag 25 oktober

Deze lezing past goed bij het Jaarthema van de PKN: Van U is de toekomst. Het boek Openbaringen (Apokalyps) gaat niet zozeer over het ‘einde der tijden’ als wel over het spirituele ‘dóel der tijden’. Derhalve gaat het niet over wat eens aan het ‘einde’ van de geschiedenis gebeurt, maar over wat nu gebeurt. Voorzeker zal God een einde maken aan de onrechtvaardige heerschappij van geweld (Moloch), geld (Mammon) en leugenpropaganda. Heden als gij Zijn stem hoort verhardt uw hart niet.

  • Locatie:  Kruiskerk
  • Datum:   maandag 25 oktober
  • Tijd:       14.00 – 16.00 uur
  • Spreker: Prof. Anton Wessels over zijn boek De Grande Finale
  • Leiding en informatie:  Fokko F. Omta, 06-30346050, f.omta@protestantsekerk.nl