Een intieme kamermuziekavond

zaterdag 5 maart

Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn er in de Paaskerk een paar concerten geweest met de bariton Florian Just met pianist Jan Paul Grijpink. Hij heeft aangegeven om nog een muzikale uitvoering te willen geven. Dit keer samen met Israel Golani. Deze bespeelt de luit en de theorbe.
Florian Just heeft zijn muzikale opleidingen als bariton aan de Conservatoria o.a. in Amsterdam voltooid. Israel Golani studeerde aan de Universiteit van Tel-Aviv als musicoloog. Hij bespeelt de renaissanceluit en theorbe evenals de renaissancegitaar. Beiden hebben vele malen opgetreden in concertzalen in binnen-  en buitenland.

Het is daarom heel bijzonder dat zij een intieme kamermuziekavond  willen geven in de Paaskerk. Samen treden zij op en er zullen ook luit solo’s ten gehore gebracht worden. Er worden stukken gezongen en gespeeld  van diverse componisten uit de 16de en 17de eeuw zoals, Guilio Caccini, John Dowland, Sigismondo d’ India, Johann Kapsberger, Claudio Monteverdi, Melchior Neusiedler  en Henry Purcell e.a.

U wordt van harte uitgenodigd om deze muzikale avond bij te wonen op zaterdag 5 maart in de Paaskerk. Aanvang 20.00 uur. Deur open 19.30 uur. Er zal een bijdrage gevraagd worden van € 10,– per persoon.

Voor deze avond kunt u zich opgeven bij Jany Steur, tel. 020-6436848 of via de email: jany_steur@hotmail.com.

Gelukkig zijn de beperkingen voor kerk en theater opgeheven en mogen we weer genieten van een mooie muzikale avond.
En zoals een van de bekendste liederen van Henry Purcell begint met de woorden:
‘Muziek kan al je zorgen voor een tijdje laten verdwijnen’