‘Geen Bijbels tussen de bloemkolen’

In 2002 richtte Clara Sies samen met haar man Sjaak in Rotterdam de eerste voedselbank op. Op de Landelijke Diaconale Dag Online heeft zij een inspirerende boodschap voor diakenen. “Je kunt heel veel betekenen voor mensen in armoede. Nee, niet door Bijbels tussen de bloemkolen te stoppen, maar gewoon door er te zijn, te luisteren en te vragen ‘Kan ik iets voor je doen?’”

Clara is gevraagd op de Landelijke Diaconale Dag Online de spannende vraag te beantwoorden: ‘Hoe kunnen diakenen eraan bijdragen dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zouden zijn?’ “Ik worstel met die vraag”, vertelt Clara openhartig. “Ik heb daar nu nog geen pasklaar antwoord op, misschien straks op de LDD wel”, lacht ze. “Ik denk dat de armen altijd onder ons zullen zijn en dat diaconieën altijd iets voor hen kunnen betekenen. Misschien krijgt dat in de toekomst een ander gezicht, dat zou kunnen. Maar voorlopig zijn voedselbanken nog wel even nodig, vrees ik.”

Ik dank God op mijn blote knieën
Clara ondervond zelf hoe schrijnend armoede kan zijn. “Mijn man en ik hadden jaren een eigen bedrijf, een winkel in kleding en sieraden. In 1986 moesten we de winkel door een aantal tegenslagen sluiten en bleven we met een forse restschuld zitten. We moesten saneren. Er waren toendertijd nauwelijks instanties die daarbij hielpen, dus we hebben dat zelf gedaan met veel hulp van mensen om ons heen. We hadden in die tijd vier opgroeiende kinderen, dat was enorm beknibbelen. We hebben maanden zonder stroom gezeten en zelfs drie jaar onverzekerd rondgelopen. Ik dank God op mijn blote knieën dat er in die jaren niets met ons is gebeurd.”

Dit gaat ‘m niet worden
Toen de sanering was afgerond klopten Clara en Sjaak aan bij het arbeidsbureau. Daar kregen ze te horen: “Geen diploma’s? Al wat ouder? Dat gaat ‘m niet worden, ga maar vrijwilligerswerk doen.” Dat was het moment waar Clara en Sjaak besloten iets te betekenen voor anderen. “Ik weet hoe het is om bang te zijn voor schuldeisers, om de post niet open te maken en de telefoon niet op te nemen. Ik weet hoe het is als je niets leuks kunt kopen voor een kinderfeestje, je rekeningen niet kunt betalen.” Clara en Sjaak richten Stichting Voedselbank Nederland op en via contacten met tuinders en een lokale bakker deelden ze pakketten uit met groente en brood. “Begin 2003 bracht Sjaak doosje met voedselwaren naar zo’n 30 gezinnen. Inmiddels zijn ruim 170 voedselbanken, waar 11.000 vrijwilligers pakketten uitdelen aan zo’n 35.000 huishoudens.”

Wat je als diaconie kunt doen? Er zijn!
Clara constateert dat vooral kerken en diaconieën het concept van de voedselbank hebben omarmd. “Kerken waren heel blij dat ze weer een wijkfunctie kregen, dat waren ze een beetje kwijtgeraakt.” Diaconieën kunnen zelfs nog meer betekenen, ziet Clara. “Als je toch een uitdeelpunt hebt voor voedselpakketten, schenk dan ook een kopje koffie en maak een praatje. Dat kan zoveel voor mensen betekenen. Wij kregen ooit de reactie: ‘Ik ben heel bij met de pakketten, maar nog waardevoller zijn de gesprekken bij het afhaalpunt. Daardoor heb ik God weer een beetje teruggevonden.’ En nee, ik pleit er niet voor om de voedselbank in te zetten voor evangelisatie. Andries Knevel vroeg mij ooit in een interview: ‘Je stopt dus geen Bijbels tussen de bloemkolen?’ Dat klopt. Ik zit meer op de lijn van Franciscus van Assisi. ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden’. Die visie wil ik op de LDD graag delen met diakenen: ‘Kijk hoe je er kunt zijn voor mensen. Luister en vraag heel eenvoudig: ‘Wat kan ik voor je doen?’”

Doe mee met de LDD Online op 7 november
De Landelijke Diaconale Dag Online op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies. Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank, komen aan het woord en uitgezonden medewerker Wilbert van Saane beantwoordt live vanuit Beiroet vragen uit het land. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom!

 Lees alle informatie en doe mee op kerkinactie.nl/lddonline


bron: protestantsekerk.nl