Gemeentevergadering en Jaaroverzichten van de PGA-B

Dinsdag 24 november a.s. (aanvang 20.00 uur) organiseert de Algemene Kerkenraad de jaarlijkse gemeentevergadering met o.m. de jaarverslagen over 2019 van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters.

Deze stukken zijn via de website te downloaden (zie hieronder), telefonisch via het Kerkelijk Bureau (6413648) of per email bij de AK-scriba opvraagbaar (scribaak@pga-b.nl).
De vergadering zal via Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden én via het vergadersysteem Teams.
Meer informatie volgt in komende tijd.

College van Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2019 >
College van Diakenen: Jaarverslag 2019 >

Pieter Licht,
scriba AK.