Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment voor Nederlandse R.-K. Kerk

Oranjebedevaart naar Vaticaanstad

Op zondag 15 mei zal de zalige karmelietenpater Titus Brandsma op het Sint Pietersplein in Roime heilig worden verklaard door paus Franciscus. Honderden trotse landgenoten zijn als pelgrims naar Rome gevlogen voor het unieke ritueel. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en mgr. Ron van den Hout.

Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard.

Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de kerkprovincie. Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. De Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch, vertegenwoordigen respectievelijk de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen zijn in samenwerking met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring.