Hopeloos hoopvol

Belijdenissen van een postmoderne pelgrim

Zeggen wat je niet gelooft is soms makkelijker dan zeggen wat je wel gelooft. Hoe kunnen we in deze tijd spreken over God?

Ooit leverde de filosofie vooral religiekritiek en hielden weldenkende mensen zich niet meer met het geloof bezig. De laatste jaren is daar een opvallende verandering in gekomen. Een aantal filosofen heeft opnieuw grote belangstelling voor het christelijk geloof en opent daarbij allerlei ongedachte ruimtes. Een belangrijke denker hierbij is de Amerikaan John D. Caputo (1940) – één van de spannendste en controversieelste denkers in de moderne theologie – die vanuit de filosofie opkomt voor het geloof. Maar niet op de manier die hem als katholiek kind ooit is bijgebracht, ook niet op de manier die hij als aspirant-kloosterling geacht werd na te volgen. Stevig door de filosofische kritiek heengegaan ziet Caputo wel degelijk veel zeggingskracht in het geloof. In pakkend Engels zegt hij ‘God doesn’t exist, He insists’ (in het nederlands klink dat iets minder pakkend: God bestaat niet, maar dring aan).
Voor Caputo gaat in de naam (van) God een onvoorwaardelijke oproep schuil zonder dwang, zonder macht, zonder garantie. ‘God bestaat (existeert) niet. God dringt aan (insisteert)’.

Op twee avonden gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van Enrieke Damen. Voor iedereen die stil wil staan bij de vraag ‘wat geloof ik nou eigenlijk?’

  • Promovenda Enrieke Damen neemt ons mee in het gedachtengoed van Caputo.
  • Locatie: Paaskerk
  • Data: dinsdagavond 15 februari en 1 maart
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Leiding:  Enrieke Damen
  • Opgave: ds. Barbara de Groot, 020 – 239 02 93, dsdegroot@paaskerkamstelveen.nl