Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood: opbrengst

De jaarlijkse kledinginzameling wordt in Amstelveen georganiseerd door samenwerking van de Rooms Katholieke Caritas en de Protestantse Diaconie. Dit jaar gaat het geld, dat de verkoop van ingezamelde kleding en schoenen aan gecertificeerde sorteerbedrijven oplevert, naar het renoveren van 25 scholen in Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten bij de schoolgebouwen. Tevens worden leermaterialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en het volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waaronder een groot percentage meisjes, gaan daar door armoede, conflicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar school.

Zaterdag 24 april stonden in Amstelveen de vrijwilligers bij zes kerkelijke inzamelpunten klaar om gevulde zakken, dozen, tassen etc. in ontvangst te nemen: in tweeënhalf uur tijd werd totaal 4085 kilo ingezameld!
Zomerkleding en -schoeisel wordt in Afrika en winterkleding/-schoeisel in Oost-Europa op tweedehandsmarkten verkocht.

De ingezamelde kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd: zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding.
De kleding krijgt een tweede leven terwijl de geldelijke opbrengst bestemd is voor het bevorderen van onderwijs in Congo door het opknappen van klaslokalen op 25 scholen en door de aanschaf van meubilair. Tevens worden latrines (wc’s) gebouwd.
Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt gecoördineerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas.

Allen die als gevers en inzamelaars hebben meegedaan, hartelijk dank ook namens de landelijke organisatie!