Laatste dienst in de Pelgrimskerk

Zondag 19 juni

In deze laatste dienst in dit kerkgebouw wordt ‘Laetatus sum’ van Domenico Scarlatti ten gehore gebracht.

Koor : Vocaal Ensemble Linguae atque Cordis o.l.v. Bert ’t Hart
Solisten : Caroline Stam, sopraan; David Cohen, alt
instrumentalisten : Wibren Jonkers, orgel; Kalle de Bie, cello

voorganger : ds. H.U. de Vries
lector : mw. P.J. Versteeg
ouderling ; dhr. G. Oud.
diaken : dhr. D. Westra