Markus Passion in de Kruiskerk

Goede Vrijdag 15 april, 20.00 uur

In de Kruiskerk, van der Veerelaan 30B, Amstelveen, wordt vrijdag 15 april om 20.00 de Markus Passion van Reinhard Keiser uitgevoerd door de Kruiskerkcantorij, aangevuld met gastzangers.
Solisten zijn Jonathan Ploeg – tenor/evangelist, Nienke Oostenrijk – sopraan, Matthijs Mesdag – bas/bariton/Christus, Lester Lardenoye – countertenor.
Het kistorgel wordt bespeeld door Cees van der Poel.
Algehele leiding is in handen van Henk Trommel.

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke traditie de dood van Christus aan het kruis herdacht. Hiertoe zijn door diverse componisten passiemuziek geschreven.
Reinhard Keiser was rond 1700 componist en directeur van de opera in Hamburg en schreef meer dan 100 opera’s. Daarnaast schreef hij vele aria’s, duetten, cantates, grote oratoria en kerkmuziek.  De Markus-passion is overgeleverd in het handschrift van de grote Johann Sebastian Bach, die deze passie minstens drie keer heeft uitgevoerd. Bach heeft deze Markus-passion dan ook zeker als voorbeeld gezien voor zijn latere eigen passiemuziek.
De Markus-passion is een wat kleinere passie die zonder pauze wordt uitgevoerd.

Toegang is vrij, na afloop is een collecte waarvan de onkosten worden betaald.