Nieuwe coronamaatregelen Kruiskerk/Paaskerk


Coronamaatregels in de Kruiskerk

Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona heeft de wijkkerkenraad moeten besluiten opnieuw regels te stellen aan bezoek van de kerkdiensten en versperdiensten.

Samengevat gaat het om de volgende regels:

 • Bij klachten: thuisblijven.
 • Bij ontvangst: desinfectie handen, mondkapje tijdens het lopen én afstand houden..
 • Aanmelden aanbevolen, alleen dan is de plaats gegarandeerd
   • via aanmeldingsformulier op de website tot en met vrijdag 18.00 uur
   • via het e-mailadres aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl tot en met vrijdag 18.00 uur
   • telefonisch via 020-641 3826: alleen op donderdag van 10 tot 16 uur.
 • Zitten alleen op de kussentjes.
 • Deurontvangers regelen ook het vertrek uit de kerk na de dienst.
 • Koffiedrinken: niet mogelijk.

NB: Voor de concerten is er wel een QR-code vereist!

Graag uw medewerking!
Henk van der Meulen, scriba Kruiskerk


Helaas nieuwe maatregelen – Paaskerk

Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona heeft de wijkkerkenraad moeten besluiten opnieuw regels te stellen aan bezoek van de kerkdiensten.

 • Bij klachten graag thuisblijven
 • Bij binnenkomst van de kerk, handen desinfecteren en mondkapje op. Als u zit, mag het mondkapje af. Bij verlaten van de kerk het mondkapje weer op.
 • U houdt 1.5 meter afstand tussen u en de volgende kerkganger (dan zijn twee lege stoelen) tenzij u tot één huishouden behoort.
 • We zingen het eerste lied, het kinderlied en het laatste lied als gemeente. De overige liederen worden door een kleine groep gezongen of voorgedragen.
 • Aanmelden is vooralsnog alleen noodzakelijk voor de diensten op 24 en 25 december. Nadere informatie hierover volgt.
 • De commissie van ontvangst regelt ook het vertrek uit de kerk.
 • Koffie drinken doen we zittend. Gaat u na de dienst rustig ergens in het benedenhuis zitten, de koffie wordt u gebracht.

Namens de wijkkerkenraad,
Elly Merckel-Timmer, voorzitter