Stichting BeninAmi

Bouwen aan de toekomst van Berecingou (Benin)

Zondag 31 oktober wordt gecollecteerd voor BeninAmi, een stichting die zich inzet voor het verbeteren van onderwijs in Benin. In de Paaskerk in het benedenhuis en bij ingang boven liggen enkele folders voor meer informatie. Graag vertel ik u alvast wat meer over dit project.

Eén van de bestuursleden van Stichting BeninAmi, Augustin N’Dah, komt uit Benin en vertrok om als pastor te gaan werken in Ghana en werkt nu in Nederland (Amsterdam-Zuidoost). Hij bleef betrokken bij de plannen van een groep studievrienden. Zij dromen ervan om een basisschool te bouwen om ervoor zorgen te zorgen dat kinderen een bestaan op kunnen bouwen in hun eigen leefomgeving.

Begin 2019 is ONG-EBEI (‘Organisation Non-Gouvernementale Éduquer pour le Bien-Être Intégral’) ontstaan en eind 2019 Stichting BeninAmi. BeninAmi helpt ONG-EBEI financieel en met kennis bij de bouw en de opstart van de particuliere basisschool. In het dorp Berecingou in Noord Benin heeft ONG-EBEI een stuk grond gekocht met eigen spaargeld. Stichting BeninAmi zoekt nu naar financiële middelen, zodat ONG-EBEI samen met lokale ondernemers en de dorpsbewoners er een school op kan bouwen.

  • Het bouwen van de school verbetert niet alleen het bestaan van de kinderen maar heeft positieve gevolgen voor de bewoners van de hele regio.
  • Naast fondsenwerving uit Nederland ontwikkelt ONG-EBEI verschillende inkomstenbronnen, waaronder de aanschaf van een graanmolen.
  • Het installeren van een graanmolen zorgt voor extra inkomsten voor de school én bevordert empowerment van vrouwen.

Stuur voor meer informatie, bijvoorbeeld voor een projectplan, een e-mail naar info@beninami.nl. Wij houden u graag op de hoogte.

Van harte bij u aanbevolen,
Yvonne Teitsma, namens Stichting BeninAmi, www.beninami.nl, NL29 TRIO 0788 818 260, ANBI