Tasjesactie

Tasjesactie voor de kinderen van de Voedselbank
De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk gaan gezamenlijk een tasjesactie organiseren voor kinderen van de voedselbank in Amstelveen.
Voor zo’n 100 kinderen van de Voedselbank in Amstelveen verzorgen we in december een vrolijk tasje gevuld met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen met deze kinderen. Omdat het door de Covid-19 maatregelen lastig is de tasjes door gemeenteleden zelf te laten vullen gaan de diakenen de cadeautjes hiervoor zelf inkopen. In de tasjes komt ook een geldbedragje dat de kinderen naar eigen inzicht kunnen besteden en ook een knutselkaart met een kerstgroet.
Wij vragen u om een tasje te sponsoren (richtbedrag 5 euro) op bankreknr. NL32 INGB 0000 5268 33 van de Diaconie Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Tasjesactie.
U kunt ook direct geven via deze link >
Of de qr-code scannen met de camera van uw telefoon of een scan-app (niet met uw betaalapp)

qr-scan tasjesactie geldig tot 31 december 2020

naar adventskalender