Thuiskomen bij Titus Brandsma

woensdag 27 juli


Na de heiligverklaring van Titus Brandsma heeft de Titus Brandsmakerk verschillende initiatieven genomen om te beantwoorden aan de hernieuwde belangstelling voor hem. De parochie wil daarbij graag open staan voor anderen, zodat ook wij van harte welkom zijn.

Gezamenlijk organiseren wij 27 juli (oecumenisch) een groepsreis naar Bolsward; de plaats waar Titus Brandsma geboren is. 27 juli is zijn sterfdag. We beginnen om 10.00 uur met een korte oecumenische gebedsdienst in de Titus Brandsmakerk en aansluitend vertrekken we.

In Bolsward is er een uitgebreid programma voorbereid langs de Broerkerk, de Martinuskerk, de St. Franciscus Basiliek en natuurlijk zijn geboortehuis. Vanzelfsprekend worden we ondergedompeld in al het goede van het katholieke noorden, dat vast weer anders zal verlopen dan in het zuiden.

Het programma zal tot 21.00 uur duren, waarna we weer huiswaarts keren. Maar er is voldoende ruimte voor het aangename en voor wie Bolsward niet kent is er ook gelegenheid deze Friese stad te verkennen.

De reis wordt begeleid door pastoor Eugène Jongerden, de pastores Dea Broesen en Renger Prent en dominee Roel Knijff.

KOSTEN
Lunch/diner en verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Kosten van deelname zijn € 25,- per persoon voor vervoer per bus, koffie/thee en een hapje bij aankomst, entree musea (indien u beschikt over een museumjaarkaart deze graag meenemen) en een borrel in ‘De Tijd’. Als de opgetelde kosten te hoog worden, dan mag u dat aangeven en vinden we een oplossing.

AANMELDEN
Aanmelding kan tot uiterlijk 14 juli bij onze scriba Henk van der Meulen: scriba@kruiskerk-amstelveen.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Zij worden verdeeld op volgorde van inschrijving.

ds. Roel Knijff


De Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward zet zich in om het gedachtegoed van Titus Brandsma aan het publiek te tonen. Tot eind 2020 exploiteerde de stichting het Titus Brandsma Museum aan de Grote Dijlakker in Bolsward, met daarin een vaste basistentoonstelling over het leven en werken van Titus Brandsma en ieder jaar een nieuwe wisselexpositie over een thema passend bij een van de vele terreinen waarop Titus actief was.
Eind december 2020 is het museum aan de Grote Dijlakker gesloten.
De collectie is inmiddels overgebracht naar het nieuwe museum dat is gerealiseerd in Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in het voormalige monumentale stadhuis in hartje Bolsward.