Uitkomst gemeentevergadering van 2 mei:

Beroepen ds. Esther Weijenberg

Op dinsdag 2 mei 2023 heeft er een gemeentevergadering plaatsgevonden in het kader van het beroepingsproces.

Aan de orde was de voordracht van mevrouw ds. Esther Weijenberg uit Tubbergen.

De beroepingscommissie heeft haar op 17 april 2023 aan de vergadering van de drie wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad voorgedragen en de kerkenraden hebben hierop van harte ja gezegd. Op 2 mei is haar naam voorgelegd aan de gemeente. Na een toelichting over de gevolgde procedure en informatie over de te beroepen predikant konden gemeenteleden vragen stellen.
Aan het einde van de vergadering is geconcludeerd dat de gemeente zich aansloot bij het besluit van de kerkenraden.

Na publicatie van dit bericht gaat een termijn van 5 dagen in waarbinnen bezwaar kan  worden aangetekend over de gevolgde procedure. Een dergelijk bezwaar kan worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad van de Paaskerkgemeente.

Kees Elfferich
Scriba Paaskerkgemeente
e-mail: scriba@paaskerk-amstelveen.nl