‘Geef elkaar de ruimte’ – Versoepeling corona maatregelen

In vervolg op de versoepelingen van de corona maatregelen van de overheid per 25 september, heeft ook de PKN advies gegeven over aanpassing van de maatregelen voor onze kerken.
De belangrijkste besluiten voor de eredienst zijn de volgende:
– Aanmelden is niet langer noodzakelijk.
– We zullen niet gaan werken met een corona toegangsbewijs. “het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn”, aldus de scriba van de PKN. Als kerkenraad onderschrijven wij dit van harte.

Wijkgemeente Kruiskerk
Vanaf 17 oktober hoeft u zich niet meer aan te melden
– De anderhalvemeterregel vervalt.
– In het linkervak (zijde piano) blijft de 1,5-meterregel van kracht voor mensen, die liever nog wat meer afstand houden,. Deze mensen kunnen na de dienst koffie halen achter in de kerk en in de kerkzaal een plekje zoeken met een gesprekspartner.
– Voor alle andere mensen is er koffiedrinken in de Pauluszaal. Bij binnenkomst en vertrek dient ieder zelf op afstand houden te letten.
We vragen u dringend anderen de ruimte te geven, die voor de ander veilig voelt.

Wijkgemeente Paaskerk
– De stoelen zullen iets dichter bij elkaar geplaatst worden, maar wel op “gepaste” afstand van elkaar zoals ook de overheid adviseert.
– Enkele stoelen zullen wel op 1,5 meter afstand geplaatst worden voor gemeenteleden die toch liever enige afstand bewaren. Denkt u hierbij ook aan een plek op de banken, zo wel aan de zijkant van de kerk als achterin.
Verder willen we u vragen elkaars mening te respecteren en vooral om rekening te houden met elkaar.