Zaligsprekingen

Ds. Hanna van Dorssen vertaalde de zaligsprekingen uit dit filmpje en tekening naar het Nederlands (en voegde nog wat toe). Te mooi om niet te delen:

– Gezegend zij die binnenblijven want zij beschermen anderen.
– Gezegend zijn die hun werk verloren en zij die hun eigen werkgever zijn want hun nood is groot.
– Gezegend de winkeliers die hun best doen ons te voorzien van wat we dagelijks nodig hebben.
– Gezegend de pakketbezorgers en postbode’s want zij zijn de brengers van essentiële dingen.
– Gezegend de ziekenhuismedewerkers, het ambulance team, de dokters, de verpleegkundigen, de zorgassistenten, de schoonmakers want zij staan tussen ons en de dood en het koninkrijk van God is vast en zeker van hen.
– Gezegend de kassières en vakkenvullers om hun geduld en uithoudingsvermogen ondanks overwerk en frustraties van hun klanten.
– Gezegend de vuilnisophalers, zij zullen God zien ondanks de bergen met afval.
– Gezegend de juffen, meesters en docenten, die standvastig en zonder opgeven hun werk blijven doen in deze chaotische tijd.
– Gezegend de vrijwilligers en professionals in de kerk die blijven vertrouwen en wijzen op de liefde van God want zij zijn een troostende aanwezigheid in een gewonde wereld.
– Gezegend ouders die er alleen voor staan en hun verantwoordelijkheid met niemand kunnen delen.
– Gezegend zij die alleen wonen want zij zijn kinderen van God, met Hem zullen ze nooit alleen zijn.
– Gezegend de nabestaanden voor wie het ergste al is gebeurd. Zij zullen getroost worden.
– Gezegend zij die geïsoleerd zijn met hen die hen misbruiken want op een dag – bidden we – zullen ze veiligheid kennen.
– Gezegend kunstenaars die hun spel en muziek niet langer kunnen delen en hun talenten onbenut zien. Zij zullen spelen en dansen voor Gods aangezicht.
– Gezegend ieder die een zuiver hart heeft, die hongert en dorst naar gerechtigheid. Ieder die zich inzet voor vrede en barmhartigheid.

Dat je ook in deze moeilijke tijd troost en rust mag vinden.
Dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zal zijn. Amen.

Ds. Hanna van Dorssen