Je bent er geweest

COLUMN

Lamkje Sminia


Dit is de titel van een boekje, met 24 gedichten  over de schrijnende situatie en de schending van de rechten van kinderen in Israël en Palestina. Het is door vredesorganisaties uitgegeven na de presentatie van het onderzoeksrapport ‘Palestijnse kinderen in militaire detentie’ dat in 2014 aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse zaken was aangeboden. Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever worden vaak bij nachtelijke razzia’s door het Israëlische leger van hun bed gelicht, meegenomen en uitgehoord. Er zitten onafgebroken zo’n 132 kinderen in Israëlische militaire gevangenissen, waar ze geïntimideerd, vernederd en misbruikt worden, in isoleercellen opgesloten, ondervraagd (zonder een ouder erbij), en gedwongen om voor hen onbegrijpelijke Hebreeuwse teksten te ondertekenen. In 2022 zijn alleen al op de Westelijke Jordaanoever 36 kinderen doodgeschoten!

Er zijn christenen (voor Israël) die achter de zionistische ideologie staan en daarbij hun ogen sluiten voor de gewelddadige verdrijving van Palestijnen uit hun geboorteland door Israël, de nederzettingenpolitiek, (oorlogs)misdaden en apartheid. – Mijns inziens vergelijkbaar met de toewijding van de Russische aartsbisschop Kyril aan de ideologie van het Kremlin ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.-

Palestijnse christenen vormden in 1948 nog 10-15% van de bevolking, heden nog slechts 1 % !
Op uitnodiging van Palestijnse kerkleiders en christenen bracht een delegatie van de Raad van Kerken in november 2022 een bezoek aan christenen en ngo’s in Palestina en Israël. “Kom en Zie!”
Het uitvoerige verslag ‘De hoop levend houden’ is te downloaden op de website: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/02/plenaire-raad-neemt-aanbevelingen-bezoek-palestina-israel-over/    De Raad hoopt dat de christenen in Palestina en Israël bij hun inzet voor gerechtigheid en vrede én in hun voortbestaan beter gezien en gesteund worden. Lidkerken in Nederland is gevraagd dit verslag via hun vertegenwoordigers in eigen kring te bespreken.
Sinds de publicatie van het Kairos-document “Het uur van de waarheid’ (2009) hebben Palestijnse christenen regelmatig een oproep gedaan aan christenen en kerken wereldwijd om zich kritisch te bezinnen op de eigen theologie ten aanzien van Israël en te luisteren naar het lijden van de Palestijnen.

In en rond Jeruzalem worden kerkleiders aangevallen, christenen, kerken en hun grondgebied worden bedreigd door kolonisten en Israëlische bouwplannen. Sinds het aantreden van de nieuwe Israëlische regering heeft het antichristelijke geweld door joodse extremisten een volledig nieuwe dimensie aangenomen. Na de bloedige razzia door het Israëlische leger op 22 februari jl. in Nablus, waarbij 11 Palestijnen werden gedood en meer dan 100 gewond, heeft ook de oecumenische Wereldraad van Kerken weer opgeroepen te stoppen met dergelijk geweld op de Westelijke Jordaanoever.

Het aan de titel gelijknamige gedicht ‘Je bent er geweest gaat (kort gezegd) verder:

            Je kunt nooit meer zeggen dat je ’t niet wist, ….’
            Je bent er geweest
            Je hebt er gestaan
            Je hebt het gezien       
            Je hebt het gehoord
            Je hebt het gevoeld
            Je hebt er gestaan
            Je hebt er gehuild ….
            Wat heb je gedaan?                                             “…. Ik ben er geweest.”

* Kerk Dominus Flevit (de Heer huilde; vgl Luc. 19:41) op de  Olijfberg met uitzicht over Jeruzalem.

                                         

Lamkje Sminia, 3 maart 2023

Afbeelding rechts van Hosny Salah via Pixabay