Kaartenactie advent 2022: Vergeet ze niet

Geef vluchtelingenkinderen een stem

Met kerst collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dat is belangrijk om hun dagelijks leven iets te verlichten. Maar dat is niet genoeg. We vragen u om meer te doen om de onmenselijke situatie van vluchtelingen en hun kinderen in Griekenland en Nederland te verbeteren. We kunnen niet langer wegkijken, ook politici niet! Kaart dit onrecht aan bij de politiek.

Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem.

Stuur met advent kaarten naar politici

Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij die past bij uw eigen politieke voorkeur. Maak bijvoorbeeld (deels) gebruik van een voorbeeldtekst. Stuur de kaarten op tijd, want van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben de politici kerstreces.

Link naar voorbeeldtekst kaartenactie


bron: Kerk in Actie: Protestantse Kerk – Vindplaats van hoop, geloof en liefde